Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Sorø Kunstmuseum Dansk Guldalderkunst
Guldalder 1800-1860erne

GULDALDER 1800-1860erne

Guldalder 1800-1860erne

Skovene står med brede bøge i Guldalderens landskabsmalerier, mens periodens små intime portrætter bringer os tæt på borgerskabets mænd, kvinder og børn. Museets samling af guldalderkunst er en lille perle, som altid er udstillet. Den indeholder værker af bl.a. C.W. Eckersberg, Dankvart Dreyer, Constantin Hansen, Christen Købke, J. Th. Lundbye, Vilh. Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard. 

Billedet af det danske landskab – set fra borgerskabets stuer

Motivisk dækker samlingen de væsentligste emner, der optog tidens kunstnere. Portrætmalerierne afspejler de nye borgerlige idealer, og er præget af en indadvendt, poetisk stemning. Landskaberne står centralt med fornemme eksempler på kunstnernes tolkning af tidens nationalromantiske strømninger. De åbne landskaber – gerne med bøgetræer og eventuelt roligt græssende køer og måske en kirke, mølle eller gravhøj – under en høj, lys himmel har i generationer frem været med til at forme vores forestilling om det danske landskab. I landskabsmotiverne og i skildringerne fra egnens middelalderkirker anes kunsthistorieprofessor N.L. Høyens opfordring til kunstnerne om at vende blikket mod de hjemlige motiver.

Selvom kunstnerne fik øje for skønheden i milde, danske landskaber, inspirerede den italienske kunst stadig. Samlingen rummer fine studier fra den romerske campagne, der hylder lyset, ruinerne og det italienske folkeliv.

Gyldent kunstliv på grå baggrund

Betegnelsen Guldalderen opstod, fordi der i første halvdel af 1800-tallet skete en enestående opblomstring inden for både billedkunst, musik, digtekunst, arkitektur og videnskab. Samtidig med at åndslivet og den kulturelle rigdom var i rivende udvikling, sank landet ned i en dybere og dybere økonomiske og national krise. Århundredet startede med at Danmark mistede sin flåde i 1801, derefter fulgte Københavns bombardement i 1807, en statsbankerot 1813 og kort efter måtte Danmark afstå Norge. Enevælden faldt ved indførelsen af Grundloven af 1848. Endelig kom de slesvigske krige i 1848-51 og kulminerede med Slaget ved Dybbøl Mølle i 1864, hvor Danmark led et tragisk nederlag og tabte både Slesvig og Holsten til tyskerne.

Guldalderen i Sorø

Guldalderkunsten har en særlig betydning i Sorø. Byen var et åndeligt og kulturelt centrum, hvor en kreds af periodens største litterater og tænkere kom. Digteren B.S. Ingemann boede som professor på Sorø Akademi sammen med sin kone maleren Lucie Ingemann. Parret tiltrak tidens store navne som HC Andersen, Elisabeth Jerichau-Baumann, Adam Oehlenschlæger og Grundtvig. Også forfatteren Christian Hviid Bredahl var knyttet til Sorø, ligesom fysikeren Adam Wilhelm Hauchs enestående samling af videnskabelige instrumenter blev skænket til Sorø Akademi. 

Hovedværk
Hans Georg Harder: Japetus Steenstrup og Frants Jacobsen på ekskursion på Flommen, 1840-45
Hovedværk
P.C. Skovgaard: Udsigt over Skarritsø, 1844
Hovedværker
Lær udvalgte værker at kende fra alle dele af museets store kunstsamling.