Lukket nu – Åbent i dag 11:00 - 17:00
Hovedværk

Claus Berg : Johannes og Maria, 1520’erne

Hovedværk

At der er så meget liv og udtryksfuldhed i træskulpturer, der er 500 år gamle er utroligt! Claus Bergs Johannes og Maria-figurer er medtagede og har mistet en del af deres farve, men deres lidende udtryk understreges på sin vis af disse småskader. 

Sorg

De to skulpturer har formentlig oprindeligt indgået i en krucifiksgruppe, hvor de har flankeret den korsfæstede Kristus. Maria er gribende i sin indadvendte sorg. Med den venstre hånd hvilende på maven, som engang har båret Jesusbarnet, er hun fremstillet som kvinden, der har været udsat for det værste, der kan hænde en moder: sin søns død. Også yndlingsapostlen Johannes er henrevet i sin sorg. Han kigger mod himlen, som et råb til Gud om hjælp. Det menneskelige drama understreges af en ekspressiv figurstil, ikke mindst i fremstillingen af draperierne. 

Gotisk bevægelse

I forhold til de romanske skulpturer, der gennem deres tilstræbte symmetri udstrålede en ophøjet ro, begyndte de gotiske træskærermestre at fremelske en større følelsesfuldhed. Gotikkens høje, asymmetriske skulpturer fik en bevægelse i kroppen, der afspejlede bevægelsen i sindet. Maria-figuren hælder hovedet kraftigt til venstre, overkroppen til højre mens de fremskudte hofter igen svinger til venstre. Den S-lignende kropsstilling, kaldet det “gotiske svaj”, giver figurerne dynamik, og dragternes folder blev underskåret og gav lys- og skyggevirkninger. Tilsvarende viste krucifikserne ikke længere den romanske kunsts opretstående, sejrende Gud, men gengav Kristus som et lidende menneske med lukkede øjne og  

Claus Berg

Hovedparten af museets middelaldersamling stammer fra kirker i egnen omkring Sorø, men ved museets 25-års jubilæum i 1968 skænkede Ny Carlsbergfondet de to fine skulpturer, der er forholdsvis velbevarede og stadig bærer rester efter den oprindelige bemaling. Skulpturerne er tilskrevet en af sengotikkens store mestre, billedskæreren Claus Berg. Berg kom oprindeligt fra Tyskland, men flyttede til Danmark omkring 1507. I årene frem til reformationen stod han bag en række kirkelige arbejder primært på Fyn, men også det store krucifiks i Sorø Klosterkirke tilskrives Claus Bergs værksted. Altertavlen i Skt. Knuds Kirke i Odense (ca. 1515-1525) regnes som hans hovedværk.

Claus Berg (ca 1470-efter 1532). Johannes og Maria, 1520’erne. Bemalet egetræ, 125 x 33,5 og 122,5 x 45 cm.
Udstillinger
Museet præsenterer særudstillinger, værker fra den store samling af dansk kunst, den russiske samling samt ikonsamlingerne.
Rettigheder og billedbrug