Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Hovedværk

Hans Georg Harder: Japetus Steenstrup og Frants Jacobsen på ekskursion på Flommen, 1840-45

Hovedværk

Det er tidlig morgen. Mosekonen brygger og solopgangen farver skyerne rosa. I det tågede landskab har Hans Georg Harder malet sine to naturvidenskabelige kolleger fra Sorø Akademi på tur i det vådområde omkring Sorø, kaldet Flommen.

Det romantiske og det naturvidenskabelige landskab

Det lille maleri er kompositorisk delt op i en overskuelig forgrund, hvor grene og blade er tydeligt gengivet, og en sløret mellemgrund, der skjuler horisonten. Overgangen imellem krattets detaljerigdom og tågens utydelighed virker brat og kan ses som et sammenstød mellem to forskellige natursyn. Den disede mose viser en romantisk forestilling om landskabet som stedet, hvor naturens essens skjuler sig bag et tågeslør. Den oplyste forgrund derimod, bærer præg af en mere klassisk og nøgtern tilgang til naturen, hvor den gengives oplyst, i kompositorisk balance og knivskarp.

Ridsemesteren og naturvidenskabens mænd

Maleren Harder og de to mænd på billedet, Steenstrup og Jacobsen, underviste samtidig på Sorø Akademi. Harder var ridsemester (tegnelærer), og underviste senere kendte skikkelser som f.eks. Frederik Vermehren.  Jacobsen og Steenstrup var fætre og underviste begge i naturvidenskab. Japetus Steenstrup blev en uhyre indflydelsesrig naturhistoriker – både her i landet hvor hans arbejde med botanik, zoologi og mineralogi skabte et fundament for den moderne naturvidenskab, og udenlands hvor hans begreb ”køkkenmødding” den dag i dag anvendes som international fagterm indenfor arkæologien.

Naturens gådefuldhed

En stor del af Steenstrups og Jacobsens forskning bestod af feltstudier i moser og marskområder. Harder har fanget det naturvidenskabelige arbejde, men fremlægger det ikke som en systematisk blotlægning af naturens enkeltdele. Snarere fremstår naturen som et vældigt mysterium, man må lade sig opsluge af. Landskabet virker på en gang ufremkommeligt og tillokkende – både for kunstnere som Harder og naturvidenskabsmændene. Her forenes kunstnerisk og videnskabelig interesse i naturens gådefuldhed.

Hans Georg Harder (1792-1873): Japetus Steenstrup og Frants Jacobsen på ekskursion på Flommen, 1840-45.
Olie på papir, 22,5 x 34,3 cm

Rettigheder og billedbrug
Aktuel særudstilling