Åbenti dag: 11:00 – 17:00

Museet har publiceret en række inspirationsmaterialer med fokus på temaer, metoder og greb til at inddrage kunst i undervisningen både på skolen og museet. Vi tilbyder også vores undervisningsforløb som samlede skolepakker, hvor skolen betaler for flere forløb til flere klassetrin på én gang. Her er der ligeledes mulighed for at arrangere længerevarende forløb som planlægges, gennemføres og evalueres mellem skole og museum. Kontakt museet for at høre nærmere.

De små kunstdetektiver

Historiefortælling
Målgruppe
0.-3. klasse
Varighed
1 time
Pris
350 kr.
Materiale

Om forløbet:
Centreret omkring en legende og sansende tilgang til kunst. Vi bruger fortællingen som ramme og lader børnene opleve museet som små kunstdetektiver, der undersøger værkerne gennem leg og ved brug af deres sanser. Undervejs laver eleverne øvelser, hvor vi skaber rum for børnenes egen fantasi.

Læringsmål:
Stimulere en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; spejle og styrke børnenes narrative kompetencer; understøtte de pædagogiske læreplaners og børnehaveklassens fokus på barnets alsidige udvikling, sprog og det praktisk/musiske.

FABRICA; Tekstil, trapez, Tumult

Krop, sanser og bevægelse
Målgruppe
0. - 4. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Sorø Kunstmuseum tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for 0. til 4. klasser, som er centreret omkring kreativ leg, sanselighed og fortælling i en udstilling man må røre ved, bevæge sig ind i og lytte til. Forløbet handler, med udgangspunkt i tekstile universer og cirkusmanegen, om eventyr og om, hvordan vi bruger vores sanser. Alle sanser aktiveres, og eleverne, leger med, føler og lytter til kunsten i et stort univers spækket med tekstiler, cirkuslignende universer og kunstværker som man må røre ved, tage på, bevæge sig ind i og sågar lave videre på. Forløbet kan bookes i perioden 23/03/2024 - 11/08/2024 og foregår i udstillingen FABRICA skabt af billedkunstner Eva Steen Christensen (f. 1969) og Scenograf Nikolaj Danielsen (f. 1966)

Læringsmål:
• Eleverne får ny viden om hvordan kunst også kan være sanselig
• Eleverne lærer om tøj, klæder og kostumer, og hvordan vi skaber vores identitet igennem det vi har på
• Eleverne træner at fortælle og lytte til hinanden (sproglig læring)

At sanse naturen langsomt

Natur, landskab og materialer
Målgruppe
1.-3. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Vi undersøger hvordan kunsten gennem forskellige tider arbejder med naturen. Hvad betyder naturen? Hvordan påvirker den vores liv og følelser? Hvordan kommer det til udtryk gennem kunsten? Gennem en sanselig tilgang med konkrete øvelser undersøger vi værker, som arbejder med grænsen mellem det ekstreme og det rolige, det skræmmende og det dragende, det kunstige og det naturlige.

Læringsmål:
Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed herunder kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig kreativt.

Identitet: Du og jeg

Portræt, visuel kommunikation
Målgruppe
4.-6. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Formål:
Gennem udvalgte kunstværker – på tværs af tid, genre og medier – undersøger vi hvordan identitet er blevet afspejlet i kunsten, og hvad den fortæller om vores historie og samfund. Undervejs i forløbet laver eleverne øvelser mhp. refleksioner omkring egen og andres identitet. I det længere forløb arbejder eleverne mere praktisk og i dybden med selvportrætter.

Læringsmål:
Udfordre og udvide elevernes billedbegreb; understøtte og perspektivere undervisningen i visuel kommunikation; stimulere elevernes visuelle og sociale opmærksomhed; styrke elevernes evne til at anvende visuelle udtryksformer.

FABRICA; Tekstil, trapez, Tumult

Bæredygtighed, sanser og identitet
Målgruppe
5.-7. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Sorø Kunstmuseum tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for 5. til 7. klasser, som er centreret omkring kreativ leg, sanselighed og fortælling i en udstilling man må røre ved, bevæge sig ind i og lytte til. Forløbet handler, med udgangspunkt i tekstile universer og cirkusmanegen, om eventyr og om, hvordan vi bruger vores sanser. Alle sanser aktiveres, og eleverne, leger med, føler og lytter til kunsten i et stort univers spækket med tekstiler, cirkuslignende universer og kunstværker som man må røre ved, tage på, bevæge sig ind i og sågar lave videre på. Forløbet kan bookes i perioden 23/03/2024 - 11/08/2024 og foregår i udstillingen FABRICA skabt af billedkunstner Eva Steen Christensen (f. 1969) og Scenograf Nikolaj Danielsen (f. 1966)

Læringsmål:
· Eleverne får ny viden om hvordan kunst også kan være sanselig
· Eleverne lærer om bæredygtighed (hvor kommer vores beklædning fra og hvor ender den)
· Eleverne lærer om tøj, klæder og kostumer, og hvordan vi skaber vores identitet igennem det vi har på
· Eleverne træner at fortælle og lytte til hinanden (sproglig læring)
· Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Billedkunst:
· Eleverne inviteres ind som deltagere i og medskabere af kultur. Som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikles deres kundskaber om kunstens billedformer og rum.

Håndværk og design:
· Eleverne får viden og færdigheder om designprocesser gennem praktisk håndværk, primært i tekstil og reb.
· Der vil være fokus på bæredygtighed gennem en undersøgende, problemløsende og kreativ vinkel, således at eleverne kan tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtighed.

På sporet af kunsten

Kunsthistorie og kunstneriske arbejdsprocesser
Målgruppe
4.-10. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Med afsæt i museets samling dykker vi ned i centrale retninger og begreber fra de sidste 350 års kunsthistorie. I fællesskab undersøger vi forskelle i temaer, medier og udtryksformer på tværs af tid. I det længere forløb arbejder eleverne i dybden med deres egen kreativitet gennem kunstneriske arbejdsprocesser.

Romantikken, Guldalderen og det Moderne Gennembrud:
Forløbet kan også vælges kun med fokus på de tre perioder. Særligt oplagt som eksamensforberedende undervisning til udskolingen.

Læringsmål:
Kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer; kendskab til det omgivende samfund; indblik i at kunstværker kan indgå som tværfaglig belysning af temaer; styrke elevernes kompetencer til at udtrykke sig visuelt.

Kunsten som social agent

Kunst og samfund
Målgruppe
7.-10. klasse
Varighed
1 time
Pris
350 kr.
Materiale

Om forløbet:
Kunsten har potentiale til at optræde som ”social agent”, dvs. gribe ind i og skabe forandring i samfundet. I forløbet fokuserer vi på, hvordan kunsten gennem tiden har kæmpet for forskellige sager, gjort opmærksom på kriser og sat problemer under debat. Forløbet har det ”opbyggelige og nedbrydelige” som en gennemgående tråd, hvor eleverne i et evt. værkstedsbesøg selv arbejder kreativt med at udtrykke en sag og et budskab visuelt.

Læringsmål:
At kunne analysere kunstværkers form og indhold samt opnå viden om kunst, der kommunikerer et budskab. Viden om udtryksformer og virkemidler i kunst. Færdigheder inden for billedfremstilling og planlægning af en kreativ proces.

Samtidskunst

Kunst og samfund
Målgruppe
7.-10. klasse
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Samtidskunsten er skabt i, forholder sig til og går i dialog med vores samtid. I forløbet fokuserer vi på samtidskunstens mange udtryksformer: video, lyd, fotografi, installation o.a. Vi undersøger, hvordan nye betydninger opstår, når kunsten inddrager nye medier og materialer, og hvordan dette bryder med tidligere tiders kunstformer og opfattelse af kunst. Med dette afsæt arbejder eleverne kreativt evt. i et værkstedsbesøg med at omsætte et ældre værk fra samlingen til en ny udtryksform.

Læringsmål:
At lære om samtidskunstens udtryk og funktion i samfundet. At opnå viden om samtidskunstens forskellige medier og materialer samt disses betydninger og udtryksmuligheder. Evne til at udtrykke sig kreativt gennem nye medier og forskellige materialer.