Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Andreas underviser Sorø Privatskole
Læring

Om undervisning

Læring

I undervisningen på museet inddrages forskellige læringsstile og æstetiske læreprocesser, der supplerer skoleundervisningen med autenticitet, sanselighed og tværfaglighed på tværs af tid, medier og fag.

På museet er det muligt at indtænke projekt- og procesorienteret arbejde ind i et undervisningsforløb med fokus på kreative arbejdsprocesser, innovation og begreber som deltagelse, identitet, demokrati og medborgerskab.

Et besøg på museet kan f.eks. være med til at:

Undervisningen udvikles og kvalitetssikres i samspil med museets partnerskaber med fokus på brugerinddragelse og medudvikling.

Kontakt os

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på formidling@sorokunstmuseum.dk