Åbenti dag: 11:00 – 17:00

Partnere og projekter

Kulturkaptajner

Fremtidigt samarbejde med kunstnere og lokale kulturinstitutioner
Målgruppe
Førskolebørn

Sorø Kunstmuseum indgår i partnerskabsgruppe 4 med daginstitutionerne: Krongården, Grønnegården, Naturbørnehuset og skuespiller og instruktør Pernille og Steen Nedergaard Haugesen. Projektmedarbejder Maria Holst Andersen og adjunkt ved Professionshøjskolen, Marianne Preus Sørensen faciliterer samarbejdet mellem kunstnere, kulturinstitution og daginstitutionerne.

Formål:
Målet er at udvikle og gennemføre længere kunstforløb til førskolebørnene der sætter positive spor i både børn og pædagoger. Det praktiske arbejde med æstetiske læreprocesser skal inspirere til fremtidige samarbejder med kunstnere og lokale kulturinstitutioner. Kulturoplevelse og æstetiske læreprocesser indgå i den pædagogiske læreplan og skal være en integreret del af børnehavernes årshjul.

Kind mod Kind

Kunstforløb for 2. klasser fra Sorø og Lejre Kommuner i 2020
Målgruppe
0.-3. klasse

Samarbejde med billedkunstner Astrid Randrup om kunstforløb til tolv 2. klasser fra Sorø Kommune og 14 klasser fra Lejre Kommune i efteråret 2020 med udgangspunkt i museets samling af russiske ikoner.

Forløbet indledtes med en dag på museet efterfulgt af en værkstedsdel ude på skolerne med Astrid Randrup, og blev afsluttet med en samlet installation/udstilling på henholdsvis Sorø Kunstmuseum og i Hvalsø Kulturhus.

Kind mod kind er en del af et pilotprojekt som bliver finansieret af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Her arbejdes der på at skabe en fælles satsning på tværs af kommunerne på det børnekulturelle område, der sikrer at flere børn og unge møder kunsten i deres hverdag.

Tovholder på indsatsen er Lejre kommune, der gennem deres indsats Dronten har erfaring med at skabe forløb, der gennem involverende møder med kunst og kultur giver børnene mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet.

I pilotprojektet, har i alt 85 klasser fra det Midt- og vestsjællandske deltaget i billedkunstprojektet på 2. årgang. Erfaringerne herfra skal danne udgangspunkt for en 4-årig satsning i Kulturregionen, som bredes ud til flere årgange og kunstarter.

Kunstkammerater

Koncept og netværk
Målgruppe
4.-6. klasse
Materiale

Fra 2019 overgik KUNSTkammerater fra projekt til koncept og netværk. Centralt er partnerskabsdannelse mellem museum / kunstner / skole / kommune med fokus på elevernes møde med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser.

KUNSTkammerater var fra 2015-2018 et projekt, hvor Kulturregionens tre kunstmuseer: Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Museum Vestsjælland /Odsherreds Kunstmuseum arbejdede sammen med udøvende kunstnere og partnerskabsskoler om at udvikle undervisningsforløb med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser i fokus.

KUNSTkammerater er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland.

Find2Learn: App til arkitektur- og skulpturopdagelse i Sorø

Tilrettelagt rundtur i Sorø centrum
Målgruppe
4.-10. klasse

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland skal føre til en tilrettelagt rundtur i Sorø centrum med særligt fokus på arkitekturen, byrum og skulptur ved brug af læringsappen Find2Learn.

Vi oplever at mange skoler efterspørger kombinerede forløb, hvor de kan bruge længere til i Sorø, enten i guidede forløb eller på egen hånd. Det gælder særligt skoler der har længere transporttid og derfor gerne vil udnytte udflugten så eleverne får mest muligt ud af turen.

PLAY 1x1x1

elevforestillinger for publikum på museet
Målgruppe
7.-10. klasse
Materiale

I foråret 2021 kørte PLAY 1 x 1 x 1. Med støtte fra huskunstnerordningen ville teaterinstruktør Hans Peter Kellner, skuespiller Andrea Vagn Jensen, forfatterne Mette Moestrup og Hanne Vibeke Holst i samarbejde med museets kunstformidler lave et særligt forløb med tre skoleklasser fra Sorø.
Klik på knappen nedenfor og se videoer fra Sorø Privatskoles små elevforestillinger.

Formål:
Målet er produktionen af en række elevforestillinger for publikum på museet. Læring fra projektet vil indgå i den faste museumsundervisning efter endt projektperiode.