Åbenti dag: 11:00 – 17:00

Partnere og projekter

Kulturkaptajner

Samarbejde med kunstnere og lokale kulturinstitutioner
Målgruppe
Førskolebørn
Materiale

Sorø Kunstmuseum deltog i foråret 2021 i projektet KulturKaptajner, som Sorø Kommune har opnået støtte til fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje »En tidlig kulturstart«. Sorø Kunstmuseum indgik i partnerskabsgruppe 4 med daginstitutionerne: Naturbørnehuset Munkebjergby, Grønnegården og Krongården i samarbejde med Frederiksberg Skole Tidlig SFO og skuespiller og instruktør Pernille Nedergaard Haugesen. Forløbet involverede gentagne besøg af Pernille ude på institutioner og særligt tilrettelagte forløb på museet under det fælles tema "Lys og Mørke". Forløbet blev afsluttet med interaktive udstillinger, hvor børnene selv guidede forældre og bedsteforældre. Sorø Kunstmuseet bidrog til en film om forløbet samt et stort inspirationskatalog til daginstitutioner og skoler.

I august 2021 startede en ny omgang KulturKaptajner op. Denne gang til 0. klasserne på Borgerskolen og Pedersborg Skole i samarbejde med de to scenekunstnere, Anne Kurtzweil og Britta Thøgersen Toft, fra Det Lille Verdensteater. Forløbet inkluderede to besøg på museet og 5 dages forløb med scenekunstnerne ude på skolen samt to interaktive udstillinger, hvor forældre og bedsteforældre blev vist rundt af deres børn. KulturKaptajner til børnehaver og indskoling er baseret på et tæt og tilbagevendende samarbejde mellem Sorø kommune, kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og børnehaver.
Projektet fortsætter i 2022-23.

Formål:
Målet er at udvikle og gennemføre længere kunstforløb til førskolebørnene der sætter positive spor i både børn og pædagoger. Det praktiske arbejde med æstetiske læreprocesser skal inspirere til fremtidige samarbejder med kunstnere og lokale kulturinstitutioner. Kulturoplevelse og æstetiske læreprocesser indgå i den pædagogiske læreplan og skal være en integreret del af børnehavernes årshjul.

PLAY 1x1x1

Elevforestillinger for publikum på museet
Målgruppe
7.-10. klasse

I foråret 2021 kørte PLAY 1 x 1 x 1. Med støtte fra huskunstnerordningen ville teaterinstruktør Hans Peter Kellner, skuespiller Andrea Vagn Jensen, forfatterne Mette Moestrup og Hanne Vibeke Holst i samarbejde med museets kunstformidler lave et særligt forløb med tre skoleklasser fra Sorø.
Klik på knappen nedenfor og se videoer fra Sorø Privatskoles små elevforestillinger.

Formål:
Målet er produktionen af en række elevforestillinger for publikum på museet. Læring fra projektet vil indgå i den faste museumsundervisning efter endt projektperiode.

Kind mod Kind

Kunstforløb for 2. klasser fra Sorø og Lejre Kommune i 2020
Målgruppe
0.-3. klasse

Samarbejde med billedkunstner Astrid Randrup om kunstforløb til tolv 2. klasser fra Sorø Kommune og 14 klasser fra Lejre Kommune i efteråret 2020 med udgangspunkt i museets samling af russiske ikoner.

Forløbet indledtes med en dag på museet efterfulgt af en værkstedsdel ude på skolerne med Astrid Randrup, og blev afsluttet med en samlet installation/udstilling på henholdsvis Sorø Kunstmuseum og i Hvalsø Kulturhus.

Kind mod kind er en del af et pilotprojekt som bliver finansieret af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Her arbejdes der på at skabe en fælles satsning på tværs af kommunerne på det børnekulturelle område, der sikrer at flere børn og unge møder kunsten i deres hverdag.

Tovholder på indsatsen er Lejre kommune, der gennem deres indsats Dronten har erfaring med at skabe forløb, der gennem involverende møder med kunst og kultur giver børnene mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet.

I pilotprojektet, har i alt 85 klasser fra det Midt- og vestsjællandske deltaget i billedkunstprojektet på 2. årgang. Erfaringerne herfra skal danne udgangspunkt for en 4-årig satsning i Kulturregionen, som bredes ud til flere årgange og kunstarter.

Kærlig hilsen hadet

Foto: Asbjørn Sand
Had og selvhad
Målgruppe
7.-10. klasse

Den 30. september 2020, besøgte kunstneren og forfatteren Tomas Lagermand Lundme museet. Her mødte han og hans medhjælper, Therese Maria Gram, udskolingselever fra Stenlille Skole og Flakkebjerg Efterskole til et konfronterende og udviklende forløb omkring hadforbrydelser, selvhad, angst, spiseforstyrrelser og homoseksualitet.
Med udgangspunkt i sine egne personlige oplevelser og bearbejdning af dem via sine bøger og kunstværker arbejdede eleverne med deres oplevelser og relationer. De skrev bl.a. anonyme undskyldninger til et menneske de havde såret og deres tankevækkende breve blev efterfølgende udstillet i museets café. I projektet indgik også udstillingen af et værk af Tomas Lagermand Lundme og et fyraftensarrangement med oplæsning fra Lundmes seneste romaner Alt er dit og En rigtig kærlighed.

Kunstkammerater

Koncept og netværk
Målgruppe
4.-6. klasse
Materiale

Fra 2019 overgik KUNSTkammerater fra projekt til koncept og netværk. Centralt er partnerskabsdannelse mellem museum / kunstner / skole / kommune med fokus på elevernes møde med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser.

KUNSTkammerater var fra 2015-2018 et projekt, hvor Kulturregionens tre kunstmuseer: Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Museum Vestsjælland /Odsherreds Kunstmuseum arbejdede sammen med udøvende kunstnere og partnerskabsskoler om at udvikle undervisningsforløb med kunst og kunstneriske arbejdsprocesser i fokus.

KUNSTkammerater er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland.