Lukket nu – vi åbner igen søndag klokken 11:00
Læring

Voksne

Kunstens pædagogiske potentialer

Hvad kan kunst? Om kunstens pædagogiske potentialer
Målgruppe
Pæd. uddannelser
Varighed
1 time
Pris
500 kr.

Om forløbet:
Undervisningen giver de studerende indsigt i en bred vifte af muligheder til at bruge kunsten som et pædagogisk redskab og rum for udvikling. Der er fokus på de studerendes kommende arbejdsliv og de potentialer der er tilstede i at formidle kunst til børn, unge, ældre, handicappede mfl.

Kunsten at lære sprog

Målgruppe
Sprogskoler
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
500 kr. / 1000 kr.
Materiale

Om forløbet:
Med udgangspunkt i udvalgte værker fra museets samling af 300 års dansk kunsthistorie undersøger vi forskellige tematikker med fokus på udvikling af kommunikative kompetencer, interkulturel forståelse og udvidelse af ordforråd. Kursisterne inddrages aktivt under hele forløbet gennem en række praktiske sproglige øvelser. Med kunsten som læringsredskab bliver museets samling et inspirerende afsæt for en alternativ sproglæring. I et længere værkstedsforløb arbejder kursisterne videre med udvalgte kunstværker, hvor de selv afprøver kunstneriske arbejdsprocesser.

Læringsmål:
Kendskab til relevante kulturelle og historiske rammer inden for dansk kunsthistorie. Kursisterne får øvet deres sprogfærdigheder i uformelle læringsrammer, som opfordrer til undersøgelse af sproget, diskussion og debat. Forløbet kan også bruges som et første møde med et dansk kunstmuseum.