Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Læring

Ungdomsuddannelser

Kunsthistorisk tour de force

Kunsthistorie, teori, metode, analyse
Målgruppe
Ungdomsuddannelser
Varighed
1 time m. øvelser / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
I dette forløb arbejder vi med kunsthistorien fra 1700 tallet frem til i dag. Ved hjælp af små øvelser og nedslag i centrale kunstværker undersøger og diskuterer eleverne centrale perioder så som romantikken, guldalderen, det moderne m.fl. Eleverne får en introduktion til de forskellige perioder samt forskellige metoder og udtryksformer. I et værkstedsforløb arbejder eleverne videre med udvalgte kunstværker, de kreative processer og med et produkt i form af foto, lyd, installation, tekst m.m. Det er i dette forløb muligt at differentiere mellem billedkunst på niveau C og niveau B.

Læringsmål:
Eleverne får kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer. Forløbet styrker elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner. Arbejdet med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i kunsten og dens historiske kontekst.

Samtidens udtryk

Kunsthistorie, teori, metode og analyse
Målgruppe
Ungdomsuddannelser
Varighed
1 time / 2 timer m. værksted
Pris
350 kr. / 800 kr.
Materiale

Om forløbet:
Vi har fokus på samtidskunstens mange udtryksformer såsom foto, installation, video, performance, lyd m.fl. Eleverne præsenteres for en række samtidskunstværker, der diskuterer etiske, kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål samt giver nye perspektiver på den tid, vi lever i. Forløbet lægger op til en diskussion om kunstneriske processer, strategier og historisk baggrund. Forløbet er baseret på en aktiv og inddragende dialog med eleverne og egner sig til tværfaglige forløb med praktiske, debatorienterede øvelser om temaer som identitet, visuel kultur, nye medier mm. Undervisningen tilrettelægges, så den harmonerer med læreplaner i fag som dansk, billedkunst, historie, religion og mediefag. Det er muligt at differentiere mellem billedkunst på niveau C og B.

Læringsmål:
Eleverne får kendskab til kunsthistorien og dens brug af forskellige medier og udtryksformer. Forløbet styrker elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner. Arbejdet med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i kunsten og dens historiske kontekst.