Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Minimalisme, pop og konceptkunst 1960-70erne

Minimalisme, pop og konceptkunst 1960-70erne

Minimalisme, pop og konceptkunst 1960-70erne

Et centralt fokusområde i samlingen er kunsten fra 1960’erne og 70’erne. Minimalistisk stramhed suppleres af popkunst med udklippede pinup-piger og uhøjtidelige materialeeksperimenter med skum, pels og plastik. Her er både sanselighed, humor og eftertanke.

Eksperiment og Intension

1960’erne var et eksperimenterende årti, der fostrede så forskellige retninger som fluxus, popkunst, minimalisme og konceptkunst. Fælles for dem var et opgør med modernismen og især den abstrakt ekspressive kunst og dyrkelse af ”Kunstneren”. Fremfor det udtryksfulde maleri, ideen om originalitet og indre essens, det kunstneriske fingeraftryk og håndværksmæssig ekvilibrisme samles interessen nu om intentionen med værket.

Den Eksperimenterende Kunstskole

Eks-skolen – dannet i 1961 af Poul Genes og Troels Andersen – var en kunstnerisk generator i tiden. Den var uhierarkisk, der var fri optagelse, materialeeksperimenter var i fokus og processen var vigtigere end selve værket. Tilknyttede kunstnere var udover Gernes bl.a. Peter Louis-Jensen, Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Peter Bonnén og Stig Brøgger, der alle er repræsenteret på museet. Med både minimalistiske skulpturer, materiale skramlede installationer med værker, der både trækker på minimalismen, popkunst og fuxus.

Minimalisme

Den minimalistiske kunst bygger på helt enkle former, som ofte gentages i det uendelige. Kunsten afspejlede samfundsudviklingen med masseproduktion og anonymisering. Kunstnerne arbejder med industrielt fremstillede elementer og systemer og søger anonymitet fremfor det spontane og ekspressive. Museets omfattende minimalisme-samling rummer værker af bl.a. Stig Brøgger, Mogens Møller, Hein Heinsen, Peter Louis-Jensen, Peter Bonnén og William Louis Sørensen.

Popkunst

Popkunsten tager afsæt i det moderne forbrugersamfund. Værker af bl.a. Per Kirkeby og Albert Mertz er eksempler på, hvorledes kunsten indarbejder elementer fra populærkulturens ugeblade, reklamer og tegneserier.

Konceptkunst

I konceptkunsten er den idé, der er forbundet med værket vigtigere end æstetiske og formelle overvejelser. Mediet kan være alt fra collage og tekst til installation eller happening og indholdet kan være humoristisk, politisk, personligt eller handle om kunsten selv. Museet har koncept-værker fra 1960’erne til i dag af bl.a. Brøgger, Mertz, Joseph Kosuth, A-Kassen og Elina Brotherus.

Materialitet

1960’ernes og 70’ernes kunst er præget af utraditionelle materialer. Fra Willy Ørskov pneumatiske (oppustelige) skulpturer, over Ib Braases strittende skulpturer lavet af støbekanaler, beton og jernelementer til Susanne Ussings skulpturer af det vanskeligt kontrollerbare polyuretan-skum og lerskulpturer med hår, ledninger, pels og plastik. Ussing var med til at sætte feminismen på den kunstneriske dagsorden og arrangere Kvindeudstillingen i 1975.

Hovedværk
Peter Louis-Jensen: Struktur. 16 elementer, 1966
Hovedværk
Susanne Ussing: Syste, R-01, 1968
Hovedværk
Per Kirkeby: Den langløbede colt, 1966
Hovedværker
Lær udvalgte hovedværker at kende fra alle dele af museets store kunstsamling.