Lukket nu – vi åbner igen søndag klokken 11:00
Det moderne gennembrud 1870-1900

MODERNE GENNEMBRUD 1870-1900

Det moderne gennembrud 1870-1900

Perioden fra 1870-1900-tallets start byder på forskellige grupperinger og ‘skoler’, fra realismens hovedfigurer til skagensmalerne og fynboerne. Der vil altid være mulighed på museet for at lade sig indfange af Anna Anchers farvespil eller L.A. Rings nærværende skildringer.

Kunsten skal sætte problemer under debat

Georg Brandes formulerede det Moderne Gennembruds kulturpolitiske ideer og fokuserede på den frie tanke og kritik af autoriteter. Guldalderens bestræbelse på at opbygge en national identitet blev erstattet af et ønske om at bringe kunsten i pagt med den moderne tid. Kunstens funktion blev nu at sætte problemer under debat.

Det førte til en protest mod censuren på Charlottenborg og dannelsen af Den Frie Udstilling i 1891. Også Det Kgl. Danske Kunstakademi blev kritiseret for at være gammeldags og ude af trit med de nyeste europæiske tendenser. I 1882 oprettedes derfor Kunstnernes Studieskole, hvor Kristian Zahrtmanns undervisning var præget af stor frihed i forhold til kunstens traditioner, og den enkelte elev opmuntredes til at finde sin egen stil.

Grupper

Periodens kunstneriske og åndelig frihed gav anledning til forskellige grupperinger i dansk kunstliv. Herunder fynboerne, der portrætterede bøndernes slidsomme liv i sansemættede malerier, og som er repræsenteret ved værker af Peter Hansen, Johannes Larsen og Fritz Syberg.

Skagensmalerne fornyede først og fremmest maleriet ved deres impressionistisk inspirerede brug af farven og lyset. I museets samling er de repræsenteret med værker af, P.S. Krøyer, Viggo Johansen og Anna og Michael Ancher. Anna Anchers maleri I Middagsstunden er en af favoritterne blandt museets besøgende og viser, hvordan et egentlig begivenhedsløst motiv med døråbninger, tomme rum og to par træsko, kan invitere og fascinere gennem lysets, farvernes og kompositionens kraft, og pirre vores billedlige fantasi.

Enere

Perioden afføder også en række store enere. Fra kredsen omkring Den Frie Udstilling har museet værker af Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns, Agnes Slott-Møller og Kristian Zahrtmann, der på hver sin måde udfordrede traditionen med farvestærke symbolistiske malerier.

En ener var også realisten L.A. Ring. Som fritænker, ateist og socialt indigneret, revolutionær kunstner, satte han med sine billeder såvel hverdagens problemer og de mere eksistentielle spørgsmål under debat. I museet samling ses det særligt i hans store maleri Maduddeling på Frederiksberg, 1887, hvor to præstekoner deler mad ud til fattigfolk.

Hovedværk
Anna Ancher: I middagsstunden, 1914
Hovedværk
L.a. Ring: Maduddelingen på Frederiksberg, 1887
Hovedværker
Lær udvalgte hovedværker at kende fra alle dele af museets store kunstsamling.