Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Privatlivspolitik / nyhedsbrev

Privatlivspolitik / nyhedsbrev

Privatlivspolitik

Indsamling af persondata

Vi beder ved tilmelding til nyhedsbrevet om oplysning om navn og mailadresse. Kun mailadressen er nødvendig. Navnet bruger vi til at forebygge, at nyhedsmailen ender i modtagerens “spam”. Vi betragter aflevering af disse persondata som samtykke til at opbevare og behandle dem, jf. nedenfor. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Formål og behandling – hvorfor og hvordan behandler vi medlemmernes persondata

Vi opbevarer de personoplysninger, som tilmelderne har givet os, for at kunne udsende nyhedsbreve. Navne og mail benytter vi ved udsendelse af nyhedsbreve og løbende information om museet.

Persondata bruger vi i visse tilfælde til statistiske formål, fx ved opgørelse af hvor mange, der læser et udsendt nyhedsbrev og for at tilvejebringe overblik over læsernes geografiske placering. Vi kan også se, hvilke mailadresser, der har åbnet den pågældende nyhedsmail.

Videregiver vi dine oplysninger?

Hvis vi antager eksterne samarbejdspartnere til at bistå os med løsning af administrative opgaver, IT-support el. lign., vil vi indgå aftale om bl.a. tavshedspligt mht. de persondata, som samarbejdspartnerne bliver bekendt med gennem arbejdet.

I øvrigt videregiver vi ikke medlemmernes persondata til trediemand, medmindre vi undtagelsesvis er retligt forpligtet til det. Vi vil aldrig sælge oplysninger om medlemmerne.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Vi sletter dine personoplysninger senest et år efter ophør af tilknytning til vores mailliste, medmindre lovkrav er til hinder derfor.

Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har du nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig, særligt

– Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi har om dig

– Du har ret til at få fejl i oplysningerne berigtiget

– Du har ret til at anmode om sletning af oplysninger om dig

– Du kan klage til os

Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, T 33193200, dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

Sorø Kunstmuseum

Storgade 9

4180 Sorø

CVR 27583210 

info@sorokunstmuseum.dk