Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Privatlivspolitik / museumsklubben

Privatlivspolitik / museumsklubben

Kunstklubben Sorø Kunstmuseums privatlivspolitik

Indsamling af persondata

Vi beder ved indmeldelse om oplysning om navn, postadresse, mailadresse og telefonnummer. Vi betragter aflevering af disse persondata som samtykke til at opbevare og behandle dem, jf. nedenfor. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Formål og behandling – hvorfor og hvordan behandler vi medlemmernes persondata

Vi opbevarer de personoplysninger, som medlemmerne har givet os, for at kunne kommunikere med medlemmerne. Navne og post- og mail adresser benytter vi ved udsendelse af nyhedsbreve, løbende information og korrespondance om arrangementstilmeldinger og andet af relevans for medlemskabet.

Medlemmernes telefonnumre benytter vi undtagelsesvis til at kommunikere med medlemmerne, fx i tilfælde af, at post eller mail ikke kan leveres til den opgivne adresse, og i tilfælde af behov for hastende kommunikation, fx hvis der i sidste øjeblik er blevet en ledig plads til et overtegnet arrangement.

Persondata bruger vi i visse tilfælde til statistiske formål, fx ved opgørelse af medlemsantal og for at tilvejebringe overblik over medlemmernes geografiske placering.

Videregiver vi dine oplysninger?

I forbindelse med arrangementer uden for museet giver vi en evt. vært en deltagerliste, hvis værten anmoder om det.

I øvrigt videregiver vi ikke medlemmernes persondata til trediemand, medmindre vi undtagelsesvis er retligt forpligtet til det. Vi vil aldrig sælge oplysninger om medlemmerne. Museet har databehandleraftale med ITAGIL (IT-support firma), der bistår os med IT-løsninger, samt med Billetexpressen der bruges til arrangementsbestillinger. Medlemskab tegnes i museumsbutikken eller via webshop, hvor yderligere handelsbetingelser kan læses.

I øvrigt videregiver vi ikke medlemmernes persondata til tredjemand, medmindre vi undtagelsesvis er retligt forpligtet til det. Vi vil aldrig sælge oplysninger om medlemmerne.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Vi sletter dine personoplysninger senest et år efter ophør af medlemskabet, medmindre lovkrav er til hinder derfor.

Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har du nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig, særligt

– Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi har om dig

– Du har ret til at få fejl i oplysningerne berigtiget

– Du har ret til at anmode om sletning af oplysninger om dig

– Du kan klage til os

Kontakt info@sorokunstmuseum.dk

Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, T 33193200, dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig

Sorø Kunstmuseums museumsklub

Storgade 9

4180 Sorø

CVR 27583210