Åbenti dag: 11:00 – 17:00
ROMANTIK OG KLASSIK 1700-tallet

ROMANTIK OG KLASSIK 1700-tallet

ROMANTIK OG KLASSIK 1700-tallet

Et rum i den gamle bygning er dedikeret til en permanent ophængning af 1700-tallets kunst. Her kan du se natlige monstre, detaljerede portrætter og storladne, romantiske naturskildringer på små lærreder.

Småt men godt

Museet har en lille, men udsøgt samling af 1700-tallets kunst, som tidsmæssigt spænder over det meste af århundredet og reflekterer århundredets væsentlige stil- og åndsretninger. Fra hofmaleren Hendrik Krocks mytologiske fremstilling af Pan og Syrinx fra 1722 og frem til Jens Juels portrætter fra århundredets slutning, der gengiver tidens borgerskab så mesterligt, at deres rosa kinder stadig virker friske.

Storladen natur

Romantikken er i særlig fokus gennem små mesterværker af N.A. Abildgaard, Jens Juel og Erik Pauelsen. De minutiøst malede landskaber med skildrer, trods deres beskedne størrelse, naturens vældige kræfter med tordenvejr, isvintre og buldrende vandmasser. Selvom 1700-tallet var præget af fornuft og oplysning, fascinerede det irrationelle og naturen som en modvægt. Det ser man bl.a. i Nicolai Abildgaards Mareridt, hvor nattens monstre dukker frem.

To Akademier

Det Kongelige Danske Kunstakademi grundlægges i 1754. N.A. Abildgaard og Jens Juel var de første danske professorer. 1700-tallet er også en vigtig periode for Sorø Akademi hvortil bl.a. Ludvig Holberg og hofmarskal Johan von Bülow var knyttet. Akademiet deponerede en del af Bülows arv til museet, herunder Erik Pauelsens malede skitser og tegninger fra en rejse til Norge i 1788 samt Peter Cramer og Johan von Mandelbergs tegninger af Frederik VIs barnelege, der anskueliggør den schweziske filosof J.J. Rosseaus moderne opdragelsesidealer.

Klassikkens hvide gips

I museets gamle bygning – ved den oprindelige indgangs trapperum – møder man Johannes Wiedewelts medaljoner og Bertel Thorvaldsens portrætbuster, der står som eksempler på nyklassicismen.

Hovedværk
N.A. Abildgaard: Mareridt, 1800
Hovedværker
Lær udvalgte hovedværker at kende fra alle dele af museets store kunstsamling.