Åbenti dag: 11:00 – 16:00
Samlingsudstilling

IKONSAMLINGEN

Samlingsudstilling

Sorø Kunstmuseums ikonsamling er permanent udstillet i en nyrenoveret tagetage, der er indrettet som et lille skatkammer.

Museets samling rummer nu 190 ikoner og liturgiske genstande fra 1500-1900, og samlingen må betegnes som helt enestående i Danmark.

Museet har modtaget tre store donationer af russiske ikoner fra Per Schrøder, Lorentz Jørgensen og Hermod Lannung.

Ikonerne viser eksempler på de hyppigst forekommende motiver. En stor gruppe er viet til de hellige personer. Det kan være den velsignende Kristus eller Maria som Gudsmoder. Også helgener og ærkeengle afbildes på ikonerne. En anden gruppe udgør de såkaldte festdagsikoner, der knytter sig til særlige kirkelige højtider. Ikonerne havde oprindeligt deres plads i kirken. Der opstod dog tidligt et ønske om også at have ikoner i hjemmet eller med på rejsen som beskyttelse. Disse rejseikoner er typisk udført i metal, og samlingen rummer smukke eksempler på sådanne transportable ikoner.