Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Særudstilling

Im-materialitet no.3 (Bevidsthed)

Særudstilling

Robert Barry (US), Hansjoerg Dobliar (DE), Ursula Nistrup (DK), Lea Porsager (DK), Troels Sandegård og Ebbe Stub Wittrup (DK). Bevidsthedens komplekse natur er valgt som det sidste tema for museets udstillingstrilogi om ’materialitet’. Denne gang handler det om forholdet mellem det såkaldte immaterielle og det materielle, mellem tanke og ting

Udstillingen er tænkt som en afsøgning af det materielle og det immaterielles grænser og er teoretisk forankret i den nye forskningsretning Speculative Realism/New Materialism, der er et opgør med forestillingen om mennesket, som centrum for verden.

Nyere mikrobiologisk forskning giver ét bud på bevidsthed og peger på, at den måske er mere materiel end vi går og tror – og måske også mere materiel end vi bryder os om. Laboratorieforsøg viser, at tarmfloraen har betydning for vores fysiologiske sundhed, men også vores mentale balance. Forskningen knytter således bakteriebestanden i tarmene til problemer som bl.a. autisme, depression og skizofreni. Den krop, der huser bevidstheden, består for langt størstedelens vedkommende af udefrakommende mikroorganismer og vi har reelt 100 gange så meget arvemateriale fra mikrobernes genomer, som vi har af vores eget arvemateriale. Meget tyder derfor på, at det, som vi kalder ’vores’ bevidsthed, slet ikke er vores. Og andre studier peger på, at selv planter kommunikerer med og advarer hinanden gennem kliklyde, lydbølger i jorden og udsendelsen af gasarter.

Ursula Nistrup har arbejdet med forbudte toners påvirkning af bevidstheden, Lea Porsager med pinealkirtlen i hjernen og den utrolige slimsvamp, mens Troels Sandegård og Ebbe Stub Wittrup undersøger paranormale fænomener. Hansjoerg Dobliar har bl.a. bearbejdet fotografier, som den tyske ekspressionist Kirchner har taget og Robert Barry ’præsenterer’ kunstværker, som først rigtigt opstår i vores bevidsthed.

Udstillingsrækken blev indledt i 2012 med Erindringens arkæologi. Materialitet no. 1 (ting), der handlede om tings fortællinger og forholdet mellem ting og erindring. Grundlag. Materialitet no. 2 (jord)tog i 2013 udgangspunkt i jorden som materialitet og betydningsbærer samt i den dybe geologiske tid, hvor menneskets udvikling blot er en parentes.

Katalogbidragydere er bl.a. Per Kjærgaard Rasmussen, professor emeritus i astrofysik samt Adam Bencard, adjunkt i forskningskommunikation ved The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research og ved Medicinsk Museion. Udstilling, forskning, katalog og kommende seminar er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, L.F.Foghts Fond, Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed, Kulturstyrelsens Rådighedssum, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og Rubin Stuk & Søn ApS.