Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Særudstilling

Morten Schelde: The Great Fiction of Science

Særudstilling

Udstillingen er resultatet af kunstnerens deltagelse i Galathea 3-ekspeditionen efteråret 2006. Morten Schelde steg ombord på Vædderen i Nuuk og rejsen førte ham over Azorerne og Accra, inden han afmønstrede i Cape Town seks uger senere.  Indtrykkene fra rejsen og omgivelserne på skibet nedfældede Schelde i et stort antal fotografier som udgjorde en slags dagbogsnotater. Fotografierne har dannet udgangspunkt for en serie kæmpestore tegninger, som Morten Schelde i løbet af vinteren har arbejdet på i sit atelier i København. Dertil kommer et forløb af mindre kobbertryk samt en serie digitale prints, hvor Schelde på computer har tegnet hen over fotografierne.

Morten Schelde er født i 1972, uddannet på Det fynske Kunstakademi og Kunstakademiet i København. Han er en af de meget talentfulde yngre, danske kunstnere, der har været med til at forny kunstens urform, tegningen og bringe den ind som et medie på linie med maleri eller fotografi. I en tidskrævende proces og med den karakteristiske røde blyant forvandler han den klassiske skitse til store monumentale værker.

Forholdet mellem tegning, motiv og erindring er centralt i Morten Scheldes værker. Han sammenligner selv sine tegninger med dagbogsnotater eller selvportrætter. Han kredser gerne omkring steder, rum og begivenheder fra sit eget liv, hvad enten det er barndomshjemmet i Birkerød eller en ferierejse til Sverige. Det er motiver, som umiddelbart udstråler en almindelighed, men som ved nærmere iagttagelse rummer en lavmælt uro, der baner vej for en surreel stemning midt i de ellers så tilforladelige omgivelser.

Videnskab er et andet væsentligt emne i Morten Scheldes kunst. Han har i tidligere projekter som f.eks. ”The End of Dinosaurs” arbejdet med den naturvidenskabelige tematik og metode. På Galathea 3-ekspeditionen har han ikke alene haft mulighed for at kigge forskellige forskere over skuldrene. Han har foretaget sine egne registreringer og i sine registreringer sat tegningens dokumentariske dimension på spil. Kunstens opgave er ikke altid at tilbyde de rigtige svar, men at rejse de vigtige spørgsmål – på det punkt har kunst og videnskab noget til fælles.