Åbenti dag: 11:00 - 18:00
Særudstilling 2022
Særudstilling

Naturen taler: Natur og kommunikation

Særudstilling

Sorø Kunstmuseum vil over de næste tre år gå i direkte dialog med naturen gennem dansk og international samtidskunst med den tværfagligt funderede udstillingsrække Naturen taler

Den første udstilling i museets treårige udstillingsrække, handler om de kommunikationsformer som findes i naturen mellem plante- og dyrelivet, men synliggjort gennem kunsten i form af både danske og internationale samtidskunstneres værker. Landskabet og ikke mindst den uspolerede natur har betaget kunstnere gennem århundreder, men til efterårets udstilling rækker vi blikket helt ned i mulden, for at vise nogle af de ukendte aspekter ved den forunderlige verden vi lever i. På den måde vil udstillingen opdage og udforske, hvordan hver enkelt art i naturen på den ene eller anden måde er forbundet med hundredvis af andre i et samspil, som vi fortsat er langt fra at forstå. 

Særudstilling 2022

Agnes Meyer-Brandis, One Tree ID – How to Become a Tree for Another Tree, 2019