Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Særudstilling

Rodchenko: Revolutionens billeder

Særudstilling

Russiske plakater og fotografier af Rodchenko

Udstillingen Revolutionens Billeder markerer hundredeåret for den russiske revolution. Revolutioner omvælter ikke alene samfundet og de politiske systemer. De ryster også blikket på verden. Den banebrydende russiske avantgardekunstner Aleksandr Rodchenko var en af de kunstnere, der i kølvandet på den russiske revolution så og gengav verden på en helt ny måde gennem sine fotografier, foto-collager og plakater. Med sine ekstreme forkortninger, diagonale blikretninger og overraskende vinkler revolutionerede han fotografiet og skabte en ny opfattelse af fotografiets æstetik og funktion i samfundet.

Gennem den senere jurist og politiker Hermod Lannung, kan vi få et dansk blik på revolutionen og dens billeder. Lannung opholdt sig i Rusland under revolutionen, hvorfra han skrev førstehåndsberetninger til danske dagblade og indsamlede revolutionsplakater. Han opbyggede desuden en samling af russisk maleri, som han efterfølgende donerede til Sorø Kunstmuseum.

Det er med Hermod Lannung som den russiske forbindelse, at museet viser udstillingen Revolutionens billeder, der dels viser en lang række af Aleksandr Rodchenkos epokegørende fotografier og dels viser Hermod Lannungs samling af revolutionsplakater.

Både kunstneren og samleren indså at fotografiet og plakaten blev den nye tids demokratiske medier – medier der var billige, reproducerbare og som kunne forene tekstligt og visuelt budskab.