Åbenti dag: 11:00 – 17:00
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Særudstilling

Russisk kunst i 100 år

Særudstilling

Vestsjællands Kunstmuseum åbner udstillingen Russisk kunst i hundrede år med værker fra Vestsjællands Kunstmuseum og Silkeborg Kunstmuseum.

Udstillingen er kurateret af kunsthistorikeren Troels Andersen, som er inter-nationalt kendt for sin forskning i den russiske avantgarde kunst.

Kunstmuseerne i Silkeborg og Sorø rummer som de eneste i Danmark større samlinger af russisk kunst fra 19. og 20. århundrede.

Samlingen på Vestsjællands Kunstmuseum blev erhvervet af advokaten og politikeren Hermod Lannung under hans ophold i Rusland i 1917 og i 1922-24.

Den består af en række mindre arbejder af den generation af russiske kunstnere, som manifesterede sig i sammenslutningen ”De 36” (1901-03) og siden i ”Forbundet af russiske kunstnere” (1903-18). Hertil føjede Lannung en række billeder, som han erhvervede på kunstnergruppen Makovets udstilling i Moskva i 1924. Makovets var præget af brydningerne mellem de koloristiske og symbolistiske strømninger, der var fremherskende i årene før revolutionen og realismen, der kom til at præge den unge sovjetiske kunst.

Samlingen på Silkeborg Kunstmuseum supplerer på væsentlige punkter den i Sorø. Her findes deponeret en gruppe tegninger og grafiske arbejder af nogle af det moderne gennembruds centrale skikkelser (Larionov, Gontjarova og Malevitj), der savnes i Lannung-samlingen. Desuden ejer museet en række værker af nogle af de kunstnere, som fra 1960’erne skabte den sovjetiske undergrundskunst, der i dag har opnået anerkendelse som periodens væsentligste.

I forening viser de to samlinger væsentlige nedslag i de seneste 100 års russiske kunst. Disse er beskrevet i det ledsagende katalog, der er redigeret og forfattet af Troels Andersen. I kataloget vil man også finde gengivelser af de væsentligste værker fra de to samlinger, korte biografier over kunstnerne samt en kronologisk oversigt over væsentlige begivenheder i dansk og russisk kunst fra 1860’erne til i dag.