Åbenti dag: 11:00 – 17:00
Særudstilling

Sproghospitalet

Særudstilling

Virker sproget i os ligesom medicin? Hvad sker der, hvis patienters metaforer for smerte ikke bliver forstået af lægen? Har sproget en krop man kan dissekere? Hvordan udtrykker man sprogets sammenbrud? Hvordan ser det ud, når ordene fødes ud i verden gennem munden?  Skal man lade gamle virkningsløse sprogudtryk afgå ved døden? Sådanne spørgsmål er udgangspunktet for udstillingen Sproghospitalet.

Sproghospitalet udspringer af digter Morten Søndergaards Ordapotek, der beskriver sproget som medicin i pilleæsker med virkninger og bivirkninger. I stedet for de medicinske navne er det de forskellige ordklasser, der står på pilleæskerne; ordenes grammatik og medicinens sprog møder hinanden. I Sproghospitalet foldes dette møde ud i fuld skala: Sproget kan som en krop gå i stykker: En krop kan få amputeret et ben. En krop kan også miste sit sprog: Kroppen er et væv af forbundne organer og funktioner som arbejder sammen for at holde os i live. Også sproget består af mange dele – metaforer, talemåder og lyde – som gør det muligt at forstå hinanden.

Sygdom er en konkret virkelighed for mange mennesker, men også en stærk metafor, som til alle tider har gennemsyret kunst og kultur. Den måde, vi taler om sygdom på, og de diagnoser vi hæfter på hinanden, påvirker vores sygdomsoplevelse og velbefindende i stort omfang.

Sproghospitalet er et sted, hvor sammenhængen mellem sprog og sygdom materialiseres i kunstværker – både nyproducerede værker, indlånte værker og værker fra museets samling. Udstillingen er opbygget som et, noget utraditionelt, hospital i museets underetage. Her er fx et venteværelse, hvor besøgende og sproget gør ophold; en fødestue, hvor ordene fødes; en intensivafdeling, hvor sproget ikke slår til – og på metaforkirkegården udenfor er de udslidte sprogkroppe.

Sproghospitalet vil behandle sproget og dets brugere, for når sproget er sygt, er det os mennesker, der oplever symptomerne Der er ingen garanti for helbredelse, men garanti for et højspændt betydningsfelt, hvor museumsgæsten bliver indlagt til at tænke over de sproglige mekanismer, der påvirker deres velbefindende.

Om Morten Søndergaard

Morten Søndergaard er cand. phil. i litteraturvidenskab og uddannet fra forfatterskolen i 1991. I 2014 modtog Morten Søndergaard Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Hans bøger er oversat til en lang række sprog og han har i sit kunstneriske virke arbejdet med at give ord og sprog taktile former i materialer som fx. marmor og drømmegavle.

Medvirkende kunstnere

Morten Søndergaard, Mona Hatoum, Nicolai Abildgaard, Francesca Woodman, Emil Westman Hertz, Gudrun Hasle, Darren Almond, Stense Andrea Lind-Valdan, Katrine Skovsgaard, Olafur Eliasson, Maiken Bent, Anita Jørgensen, Christian Lemmerz, Rikke Benborg, J. F. Willumsen, Anders Bonnesen, Morten Schelde, Johan og Urte Oettinger, Mikael Thejll, Jonas R. Kirkegaard og The Overheard, Asger Jorn, Christian Dotremont, Noël Arnaud, Astrid Gjesing, Christian Ramsø.

Sproghospitalet er udviklet og initieret af Morten Søndergaard og Sorø Kunstmuseum i tæt dialog med udstillingens scenograf Annesofie Becker.

Udstillingen er ledsaget af to publikationer

Journal 2019, som er en digtsamling af Morten Søndergaard bl.a. om det nedlagte sindssygehospital i Volterra, hvor en patient har indridset en 70 m lang tekst.

Vandrejournal er en samling tekster og andre bidrag af kunsthistorikere, læger, kunstnere, digtere og patienter, der omhandler grænsefladerne mellem sprog, kunst og sygdom.